Przedszkole nr 25
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Wyniki kontroli
PDF (5 609 KB)

Zakres kontroli: Sprawdzenie zagadnień z zakresu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki, w szczególności w okresie od 01.01.2016 do dnia zakończenia kontroli.

Kontrolę przeprowadziły:

Bożena Sobiecka -  Inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Liliana Pieńkosz - Podinspektor w Wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Czas przeprowadzenia kontroli od 06.06. - 25.06.2018Data dodania: 2018-06-28 11:57:07
Autor: Janina Malerczyk


PDF (1 856 KB)

Zakres kontroli : Kontrola sanitarna przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne.

Osoba kontrolująca Mł. Asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży inż Marzena Palarz

termin kontroli: 13.06.2018Data dodania: 2018-06-13 11:50:31
Autor: Janina Malerczyk


PDF (1 448 KB)

Zakres kontroli: Planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora, organizacja procesu wychowawczo- dydaktycznego i opiekuńczego w przedszkolu.

Kontrolująca: St. Wizytator Jadwiga Roman, Kuratorium Oświaty w katowicach,  Delegatura Zamiejscowa w Rybniku

Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 15 styczniaData dodania: 2018-01-16: 9:45
Autor: Janina Malerczyk


PDF (2 492 KB)

Protokół kontroli doraźnej - KuratoriumData dodania: 2013-05-27 11:25:41
Autor: Janina Malerczyk


PDF (2 298 KB)

Raport z ewaluacji zewnętrznejData dodania: 2014-05-16 10:40:58
Autor: Janina Malerczyk