Przedszkole nr 25
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Mienie placówki
PDF (3 036 KB)

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.Data dodania: 2020-05-06 09:35:56
Autor: Janina MalerczykData dodania: 2017-08-24 13:28:10
Autor: Janina Malerczyk


Majątek Przedszkola nr 25 w Rybnik stan na 31.12.2016 r.

011- 719565,58  środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł

013- 141779,75 środki trwałe poniżej 3500 zł

020 - 2744,84 zł wartości niematerialne i prawne

XLSX (12 KB)

Majątek Przedszkola nr 25 w Rybniku 2018Data dodania: 2019-06-19 10:28:34
Autor: Janina Malerczyk